Kytky ve váze / Flowers in a Vase

Kytky ve váze / Flowers in a Vase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kytky ve váze - detail / Flowers in a Vase - detail  Kytky ve váze – výška 110 cm
Flowers in a Vase – height 110 cm